Actueel

Veertigdagentijd

In februari start de veertigdagentijd. Een tijd van bezinning en inkeer. In deze tijd collecteert de diaconie voor Kerk in Actie, het landelijke orgaan van de diaconieën. Kerk in Actie steunt projecten in binnen en buitenland. Ze steunen organisaties en medewerkers ter plaatse waarvan ze zeker weten dat het geld goed terecht komt. De organisaties moeten zich ook verantwoorden aan Kerk in Actie.

Het thema van de veertigdagentijdcampagne 2018 is ‘onvoorwaardelijke liefde’. Iedere zondag collecteren we voor een ander project.

De zes wereldwijde projecten voor dit jaar zijn:

18 februari: met je kinderen op de vlucht

      Voor levensreddende moeder- en kindzorg in Libanese

      vluchtelingenkampen

25 februari: armoedebestrijding door Schuldhulpmaatjes

      Samen met Schuldhulpmaatjes krijgen mensen met schulden hun leven

      weer op de rails

4 maart: sterke vrouwen opleiden in Papoea Indonesië

      Vrouwen actief betrekken bij de ontwikkeling van hun land en volk

11 maart: aandacht voor mensen in de knel in Almere

      De sociale supermarkt geeft mensen weer controle over hun

      boodschappen

18 maart: geen kinderarbeid in de textielindustrie in Tirupur India

      Kinderen kunnen naar school en niet op jonge leeftijd werken in de

      textielindustrie

25 maart: steun voor kwetsbare gezinnen in Noord Oeganda

      Mothers Union helpt vrouwen om hun positie te verbeteren en beter

      voor hun gezin te zorgen

U krijgt de zondag van de collecte een folder uitgereikt waarin het doel van de collecte uitgebreid wordt toegelicht. Helpt u ons al deze projecten te steunen?

Vakantiebureau

VAKANTIE, OOK VOOR U!

Sinds een paar jaar ga ik als vrijwilliger mee met Hetvakantiebureau.nl. Zo is echt de naam, daar kan ik niets aan doen. Het vakantiebureau organiseert jaarlijks 70 vakantieweken voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen, omdat ze zorg nodig hebben, maar ook senioren die geen of weinig zorg nodig hebben zijn van harte welkom! Aparte weken worden georganiseerd voor mensen die een thuiswonende partner met dementie hebben.

Alle vakantieweken worden geleid door vrijwilligers met diverse achtergronden, zo zijn er in elke week altijd gediplomeerde verpleeg-kundigen aanwezig. Wanneer u zich aanmeldt, worden er allerlei gegevens van u gevraagd en bij onduidelijkheden wordt u gebeld. Op deze manier kan goed worden ingeschat welke zorg in een bepaalde week geboden moet kunnen worden. Als dat goed is geregeld, en dat is het altijd, kunnen gasten een heerlijke vakantieweek tegemoet zien.

Mijn ervaring is dat het gezellige weken zijn; er wordt volop gepraat, gelachen, ook weleens gehuild, gezongen, gepuzzeld. Er kunnen spelletjes gedaan worden. Er is een aantal keer een optreden, bv. een koffieconcert, er worden uitjes georganiseerd. In de meeste huizen zijn zogenaamde duo- fietsen, zodat er gefietst kan worden. Kortom, het is echt vakantie!

U kunt ook een week varen op hospitaalschip Prins Willem Alexander. Op zondagochtend is er altijd een kerkdienst, de pastor verzorgt ook maaltijdopeningen- en/of sluitingen.

Mocht u belangstelling hebben, of u afvragen of dit wel iets voor u is: u kunt mij altijd even iets vragen. Ook is het handig om op de website van Hetvakantiebureau.nl te kijken (als u dat zelf niet kunt, vraag iemand om u te helpen). Achterin de kerk liggen enkele brochures met alle vakantieweken voor 2018.

Tenslotte nog dit: als de kosten of het vervoer voor u een probleem zijn, denk dan niet: ‘dan ga ik maar niet’, maar neem contact op met Jan Visser, diaken. Er kan altijd gezocht worden naar een oplossing.

Hartelijke groet, Trudy Joosse-Ridder (564519)

Sobere maaltijd

Komt u ook op de sobere maaltijd? De maaltijden zijn sober (soep en brood), maar zeker niet somber!

We zingen, eten, ontmoeten elkaar en delen van onze overvloed aan hen die het nodig hebben. Het doel waar we dit jaar voor gaan is de Mothers Union in Oeganda. We hopen dat op 7 maart Gerdine Klein (van Kerk in Actie) iets van dit project komt vertellen, zij is recent in Oeganda geweest. De veertigdagencollecte van 25 maart is ook bestemd voor dit project.

U bent van harte welkom op 14 februari in De Burght (om 17.45 uur!), op 7 maart in De Schutse (18.00 uur) en op 21 maart in De Kwakel in het parochiehuis (om 18.00 uur). De intekenlijst ligt vanaf 4 februari in De Schutse.

Paasgroetenactie 2018

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis. Onder leiding van de predikant gaan gedetineerden aan de slag met het thema van de veertigdagentijdcampagne ‘Onvoorwaardelijke Liefde’. Zo’n Paasgroet doet goed. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.

Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 18 maart kunt u na de dienst deze kaarten kopen en ondertekenen. De enkele kaarten kosten € 1,50, de dubbele € 2,-.

De kaarten zijn al voorzien van een adres en een postzegel. U kunt een wens, gedachte, gedicht op de kaart schrijven en uw naam, geen adres of woonplaats.

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

We staan op 18 maart achter in De Schutse. We vragen u de paasgroetenkaarten uiterlijk donderdag 22 maart 2018 te verzenden.

Meer informatie: Mieneke Schotanus

Sobere maaltijden

De kerstboom is nog maar net de deur uit en we gaan al weer aan Pasen denken.

In de veertigdagentijd organiseren we weer sobere maaltijden in samenwerking met de parochies van De Burght en De Kwakel. Tijdens deze eenvoudige maaltijd met brood en soep en thee, ontmoeten we elkaar en bereiden we ons voor op de Paastijd.

Op 14 februari (Aswoensdag) zijn we te gast in De Burght, we beginnen dan om 17.45 uur! Op 7 maart in De Schutse en op 21 maart in De Kwakel. We eten van 18.00 tot 19.00 uur.

Het geld dat we anders aan een uitgebreide maaltijd zouden uitgeven, wordt besteed aan een goed doel. Dit jaar steunen we de Mothers Union in Oeganda. Via een vrouwennetwerk bereiken zij moeders die lijden onder huiselijk geweld, HIV besmetting en armoede. Deze vrouwen krijgen steun van het netwerk en kunnen zo hun positie in hun leefomgeving verbeteren.

De intekenlijst ligt achter in De Schutse. Opgeven kan ook telefonisch via 561439. Komt u/ je ook? U hoeft niet alle drie de maaltijden te bezoeken, één keer meedoen mag ook.

Mieneke Schotanus en Marlies van der Lely

CB Login