Diaconie

Kinderen in de Knel

In tegenstelling tot andere jaren, waarbij de diaconale collecten voor verschillende doelen zijn, heeft de diaconie besloten, naast de collecten Diaconie Algemeen en bijzondere urgente noden, voor een jaarthema met als doel ‘Kinderen in de knel’. Wereldwijd werken 168 miljoen kinderen, gemiddeld één op de tien. Zij werken op het land ,op straat, in de huishouding, in de fabrieken ,in de mijnen, in de prostitutie of als kindsoldaat. Er zijn veel redenen waarom kinderen werken en niet naar school gaan. Kinderarbeid staat nooit op zichzelf en hangt vaak samen met veel andere problemen. Onze kerk steunt opleidingen en trainingen voor kinderen. Maar ook activiteiten om ouders sterker te maken en alle partijen bewust te maken van de rechten van het kind. Wij willen actief zijn met een vijftal projecten:
Project 1. India, geen kinderen in de textielindustrie
Project 2. Oeganda, nieuwe kansen voor straatkinderen
Project 3. Colombia, onderwijs voor werkende kinderen
Project 4. India, geen kinderarbeid op het platte land
Project 5. Ghana, beroepsonderwijs voor straatmeisjes
Het aardige is dat wij dit samen doen met een aantal kerkelijke gemeenten in de classis Hoofddorp met name Vijfhuizen, Rijsenhout en Hoofddorp, wellicht komen er nog een aantal gemeenten bij. Deze langlopende actie doen wij onder de vlag van Kerk in Actie, die wereldwijd bijzonder goede contacten onderhoudt met kerken en organisaties ter plekke.

Op 25 september willen wij met deze actie starten, om te beginnen met ‘Geen kinderen in de textielindustrie, India’. Door middel van avondmaalscollecten, activiteiten o.a. van de jeugd, presentaties op de beamer. 
Help mee om kinderarbeid tegen te gaan. Geef ieder kind door onderwijs kans op een goede toekomst.

Wat is diaconie

 

Diaconie

 

Diaconie

Diaconie

Als leden van de Protestantse Gemeente hebben wij allen een diaconale- en zendingstaak.

Het College van Diakenen wil daarin het initiatief nemen en deze taak vormgeven, zowel namens als samen met onze gemeenteleden.

Het werkterrein van het college van Diakenen is breed en is daarom onderverdeeld in een aantal werkvelden.

Via  het drop-down menu onder de oranje knop 'Diaconie' op deze pagina, vindt u zowel de algemene informatie als informatie over de werkvelden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen het College van Diakenen via het emailadres

140
Collectebonnen

collectebonZoals u waarschijnlijk weet is het mogelijk om collectebonnen te bestellen. Als u bonnen wilt bestellen dient u in uw betaalopdracht als begunstigde de Protestantse Gemeente Uithoorn te vermelden met onderstaand bankrekeningnummer.
Zoals gebruikelijk zijn bonnen verkrijgbaar van € 0,75 ad € 15,00 per vel en € 1,25 ad € 25,00 per vel.
Bedragen over te maken naar banknummer NL28 INGB 0006 1818 11 met vermelding van de gewenste hoeveelheid vellen. Zodra de overboeking van de ING-bank binnen is, zullen de bonnen door mij bij u thuis bezorgd worden.
De bonnen zijn gemakkelijk in gebruik en u hoeft geen papier of muntgeld te gebruiken. Het grote voordeel van collectebonnen is dat zij aftrekbaar zijn van de belasting.

Voor inlichtingen: Aad Uilenreef, 560121

348

CB Login