Diaconie

Sobere maaltijden

De kerstboom is nog maar net de deur uit en we gaan al weer aan Pasen denken.

In de veertigdagentijd organiseren we weer sobere maaltijden in samenwerking met de parochies van De Burght en De Kwakel. Tijdens deze eenvoudige maaltijd met brood en soep en thee, ontmoeten we elkaar en bereiden we ons voor op de Paastijd.

Op 14 februari (Aswoensdag) zijn we te gast in De Burght, we beginnen dan om 17.45 uur! Op 7 maart in De Schutse en op 21 maart in De Kwakel. We eten van 18.00 tot 19.00 uur.

Het geld dat we anders aan een uitgebreide maaltijd zouden uitgeven, wordt besteed aan een goed doel. Dit jaar steunen we de Mothers Union in Oeganda. Via een vrouwennetwerk bereiken zij moeders die lijden onder huiselijk geweld, HIV besmetting en armoede. Deze vrouwen krijgen steun van het netwerk en kunnen zo hun positie in hun leefomgeving verbeteren.

De intekenlijst ligt achter in De Schutse. Opgeven kan ook telefonisch via 561439. Komt u/ je ook? U hoeft niet alle drie de maaltijden te bezoeken, één keer meedoen mag ook.

Mieneke Schotanus en Marlies van der Lely

Diaconie

Diaconie
 
57
Collectebonnen

collectebonZoals u waarschijnlijk weet is het mogelijk om collectebonnen te bestellen. Als u bonnen wilt bestellen dient u in uw betaalopdracht als begunstigde de Protestantse Gemeente Uithoorn te vermelden met onderstaand bankrekeningnummer.
Zoals gebruikelijk zijn bonnen verkrijgbaar van € 0,75 ad € 15,00 per vel en € 1,25 ad € 25,00 per vel.
Bedragen over te maken naar banknummer NL28 INGB 0006 1818 11 met vermelding van de gewenste hoeveelheid vellen. Zodra de overboeking van de ING-bank binnen is, zullen de bonnen door mij bij u thuis bezorgd worden.
De bonnen zijn gemakkelijk in gebruik en u hoeft geen papier of muntgeld te gebruiken. Het grote voordeel van collectebonnen is dat zij aftrekbaar zijn van de belasting.

Voor inlichtingen: Aad Uilenreef, 560121

348

CB Login