Maak evenement

Maak evenement

Meditatiegroep  
   

Meditatiegroep

Elke donderdag, met uitzondering van Hemelvaartsdag, komt in de maanden september t/m mei, tussen 19.00 en 20.00 uur, de meditatiegroep bijeen in de pastorie van De Burght. Het is een gemêleerde groep met katholieke, protestantse, joods-christelijke, boeddhistische, soefisme en new age invloeden. Per toerbeurt bereidt iemand de avond voor. Hij/zij ontsteekt kaarsen met een intentie en leidt de stilte van 20 minuten in. Dit kan bijvoorbeeld met een gebed, muziek of een gedicht. Na de stilte praten we nog wat na.

Wij vinden het gemakkelijker om innerlijk stil te zijn in een groep, dan dat we dat alleen doen. In de stilte kan de Eeuwige ons mogelijk makkelijker bereiken, dan in onrust, denken en gepraat. Wij ervaren stilzijn in verbondenheid als heilzaam. Als u het ook een keer wilt ervaren bent u van harte welkom. Aanmelden is niet nodig en u kunt incidenteel of regelmatig meedoen. Als u een keer wilt voorbereiden stellen we dat zeer op prijs, maar het is geen verplichting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Vermaas,

0297-566 345

Locatie De Burght

CB Login