Maak evenement

Maak evenement

Wereldgebedsdag  
   

Wereldgebedsdag

Ook in 2018 vieren wij in Uithoorn de “Wereldgebedsdag”.

Op deze dag worden over de gehele wereld weer zoveel mogelijk de zelfde gebeden gesproken en liederen gezongen. De liturgie is samengesteld door geloofsgenoten uit Suriname en medewerkers zijn Tineke Beuse, Ella Bosman en Hans van den Bosch.

De Raad van Kerken in Uithoorn en De Kwakel nodigt U van harte uit om hieraan mee te doen.

Wij hopen van harte op de medewerking van een koor.

Tijdens de bijeenkomst zal gecollecteerd worden voor enkele maatschappelijke projecten in Suriname.

En na de bijeenkomst is er weer gelegenheid om nog wat met elkaar te praten en koffie te drinken.

Locatie Restaurant Hoge Heem

CB Login