Actueel

Boskoops glorie bij De Schutse

boom geplant nov 2017 webSoms komen dromen uit. Dromen over een boom bij De Schutse, misschien wel met lichtjes in het donker. Hoe mooi is het als je met die boom ook nog de seizoenen kunt beleven: in rust in de winter, met bloesem en vol hoop in de lente, met groeiend fruit in de zomer en een oogst in de herfst. Een appelboom zou het worden! Op 14 november werd een Boskoops glorie geplant. Dat de boom tot vreugde mag zijn van iedereen die er langs loopt of die naar De Schutse gaat.

  

 

 

planten appelboom nov 2017 web

 

 

 

 

Een nieuwe dominee!

Florisca van Willegen KerkvlietWe hebben een nieuwe dominee: Florisca van Willegen-Kerkvliet! Florisca is oprecht geïnteresseerd in het verhaal van mensen, met respect voor alle verschillende meningen onder gemeenteleden. Gemeentevorming is voor haar een belangrijk punt, niet alleen op zondagmorgen maar ook door de week. Florisca heeft al veel ervaring in jeugdwerk en zij wil graag jong en oud met elkaar in verbinding brengen. Zij heeft laten zien dat ze gevoel voor liturgie heeft. Kortom: zij past goed bij onze gemeente.

Florisca is een beginnend predikant en wij willen haar de ruimte geven om zich verder te ontwikkelen. Zij heeft een jaar stage gelopen bij de andere predikant, Joep Dubbink. Mocht u zich afvragen hoe dat gaat naast Joep, die immers zeer ervaren is: Florisca kan zich prima staande houden naast hem en Joep is blij met de onderlinge samenwerking. De kerkenraad heeft het volste vertrouwen dat zij in onze gemeente haar plek als predikant zal krijgen en vinden. 

Florisca start op 1 januari 2018 met haar nieuwe taak als gemeentepredikant. Tot die tijd verzorgt zij nog het pastoraat zoals de laatste maanden in een aantal wijken. Op 14 januari wordt zij bevestigd in het ambt, 10.00 uur in De Schutse. 

Afscheid Thamerkerk


Thamerkerk uitdragen paaskaars sept2017Een grote verbondenheid aan de Thamerkerk, dat kwam vooral naar voren op zaterdag 9 september. Op zondag 10 september was de laatste viering en de zaterdag ervoor was er volop gelegenheid om verhalen en herinneringen te delen. Want afscheid nemen doe je niet alleen, dat doe je met elkaar.
 

Ton Kodde speelde op het orgel en liet de mensen nog eens de mogelijkheden van dit mooie orgel uit 1785 horen én hij liet iedereen op hele noten meezingen. Dat was lang geleden…. Cees van Duren nam zijn toehoorders mee in de geschiedenis van de kerken van Thamen. De huidige Thamerkerk is de vierde en dateert uit 1834. Een boeiende geschiedenis die Cees op de van hem bekende aantrekkelijke manier bracht. Natuurlijk was er koffie en thee en werd er iets fris geschonken of wijn of…. advocaat met slagroom. Onder de lunch werd er nog lang nagepraat.

(voor alle foto's zie onderaan)

Lees verder:Afscheid Thamerkerk

Afscheid nemen doe je samen: laatste viering Thamerkerk


thamerkerkOp 10 september is de laatste viering in de Thamerkerk. Een onontkoombaar feit maar daarmee niet minder verdrietig voor veel mensen.

Op zaterdag 9 september is er alle ruimte voor herinneringen aan de Thamerkerk van zondagse vieringen, van rouw- en trouwdiensten, van doop en belijdenis, van lief en leed, van bijeenkomsten en vergaderingen. Ruimte om herinneringen en verhalen uit te wisselen, te luisteren naar orgelspel van Ton Kodde en naar wat Cees van Duren allemaal over de Thamerkerk kan vertellen. En natuurlijk is er iets voor de inwendige mens: koffie of thee met iets erbij, een glaasje van het een of ander en een lunch.

Wees welkom op zaterdag 9 september van 10.00 – 13.00 uur voor verhalen en ontmoetingen en op 10 september om 10.00 uur voor de laatste viering in de Thamerkerk.

Zoveel jaren Thamerkerk, daar moeten wel foto’s en verhalen van zijn. Dus: verhalen en foto’s gezocht! Welke herinneringen hebt u aan de Thamerkerk? We zijn op zoek naar kleine en grote verhalen en natuurlijk naar foto’s om op zaterdag 9 september met elkaar te delen. Geef ze door: aan Gerie van Schaik, 0297 562569, of aan Marianne Mak, 0297 540195,

Bezinning en Verdieping

CB Login