Actueel

Afscheid Thamerkerk


Thamerkerk uitdragen paaskaars sept2017Een grote verbondenheid aan de Thamerkerk, dat kwam vooral naar voren op zaterdag 9 september. Op zondag 10 september was de laatste viering en de zaterdag ervoor was er volop gelegenheid om verhalen en herinneringen te delen. Want afscheid nemen doe je niet alleen, dat doe je met elkaar.
 

Ton Kodde speelde op het orgel en liet de mensen nog eens de mogelijkheden van dit mooie orgel uit 1785 horen én hij liet iedereen op hele noten meezingen. Dat was lang geleden…. Cees van Duren nam zijn toehoorders mee in de geschiedenis van de kerken van Thamen. De huidige Thamerkerk is de vierde en dateert uit 1834. Een boeiende geschiedenis die Cees op de van hem bekende aantrekkelijke manier bracht. Natuurlijk was er koffie en thee en werd er iets fris geschonken of wijn of…. advocaat met slagroom. Onder de lunch werd er nog lang nagepraat.

(voor alle foto's zie onderaan)

En dan de verhalen….

Thamerkerk zaterdag9sept2017 web

Over een inbraak jaren geleden vlak voor kerst en een enorme ravage die op tijd opgeruimd moest zijn. Over de restauratie van het orgel en de vele uren besteed onder andere aan het bladgoud voor het orgel. Over de mensen die altijd maar weer zoveel tijd gaven aan de Thamerkerk, waarbij een veertigjarig huwelijk moest wijken voor de oliebollenactie. Over het bord met de namen van de ‘Heeren predikanten’ waar ds. Bloemert, de eerste vrouwelijke predikant, niet meer op paste. Over de intimiteit van de Thamerkerk, gewaardeerd door de voorgangers en door de bezoekers. Over de kleine deur waar je door naar binnen ging en de grote deur waar je door naar buiten ging als je onder het Woord was geweest. Over de klok uit 1659 en wat gaat daarmee gebeuren. Over een predikant met hoogtevrees die de toch wel hoge preekstoel op moest. Over dankbaarheid voor het gebouw waar zoveel mensen zoveel jaren onderdak vonden voor hun eredienst en eer aan God.

 


Thamerkerk moment kinderen sept2017 webHeeft God een huis nodig?

Op zondag was de laatste viering in een volle Thamerkerk. [misschien de muziek nog noemen?] “Heb ik een huis nodig?”, zo vraagt God in de gelezen tekst uit het tweede boek van Samuël, 7:1-11. Eigenlijk niet! Een tent is goed genoeg voor God, ooit in de woestijn trok hij zo met zijn volk mee. Dat huis voor God kwam er wel, vertelde dominee Joep Dubbink, maar niet omdat God een huis nodig heeft. Wij mensen hebben een huis nodig, een plek om God te danken en te bidden, zijn woord te horen, en soms even, zijn aanwezigheid te ervaren. Zo’n plek was bijna twee eeuwen de Thamerkerk voor protestanten in Uithoorn en De Kwakel. Dat dat ophoudt is verdrietig, vanwege alle herinneringen aan diensten, vooral aan persoonlijke momenten zoals huwelijks-, doop- en uitvaartdiensten, en dat verdriet mag alle ruimte hebben. Tegelijk gaat het verhaal, gaat de kerk door, want zijn wij samen. En is het niet zo dat er nu één plek minder is voor God. Waar mensen bij elkaar komen in zijn naam, daar is hij in hun midden. Of, nog korter: Waar woont God? God woont daar, waar men hem binnenlaat. Vervolgens zongen we onder andere over ‘God die droeg ons voorgeslacht’: ‘wees ons een gids in storm en nacht en eeuwig ons tehuis’.

 

Geloofsgemeenschap onderweg
Thamerkerk liturgische voorwerpen sept2017 web2De Thamerkerk wordt niet meer voor vieringen gebruikt door de Protestantse Gemeente te Uithoorn en om dat te bevestigen werden de liturgische voorwerpen weggedragen. Beker, schenkkan en schaal van het Avondmaal, antependia (de kleden die aan de preekstoel en lessenaar hangen), Bijbel, doopschaal en paaskaars. Het wegdragen naar buiten toe was voor velen een emotioneel moment. Alle kerkgangers volgden de liturgische voorwerpen waarna de deuren gesloten werden. Daarbij zongen we ‘Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn’. De Thamerkerk gebruiken we niet meer voor vieringen maar we blijven een geloofsgemeenschap onderweg en vinden met elkaar onderdak, want we hebben nu eenmaal een huis nodig, in De Schutse. Daar mogen we elkaar iedere zondag en op vele momenten in de week weer ontmoeten en begroeten.

 


 • Thamerkerk Kwartet sept2017 webLiederen en gelezen Bijbelgedeeltes

   Voor de viering - ‘Koraalvoorspelen in barokstijl’ van Geert Bierling, psalm 130
   Psalm 121 vers 1 en 4 – Ik sla mijn ogen op en zie
   NLB 362 – Hij die gesproken heeft een woord dat gáát
   Het Kwartet zong NLB 695 – Heer raak mij aan met uw adem
   Kinderlied - Handen heb je om te geven
   Kwartet: Dit huis van steen en woord
   NLB 974 vers 1, 3 en5 – Maak ons uw liefde, God, tot opmaat
   NLB 816 – Dat wij onszelf gewonnen geven
   NLB 90a vers 1,2,4,5,6 – O God die droeg ons voorgeslacht
   Bij het wegdragen van de liturgische voorwerpen: Taizé – Behoed mij, o God
   NLB 416 – Ga met God en hij zal met je zijn

2 Samuël 7:1-11
Romeinen 12:9-21

 

Foto's van bijeenkomst op 9 september jl. en daaronder van de afscheidsdienst van 10 september

 

 

Foto's van de afscheidsdienst van 10 september jl.

 

Bezinning en Verdieping

Meditatiegroep

Meditatiegroep

Cursussen >

CB Login