12-17 Provider

Meditatiegroep

Meditatiegroep

Elke donderdag, met uitzondering van Hemelvaartsdag, komt in de maanden september t/m mei, tussen 19.00 en 20.00 uur, de meditatiegroep bijeen in de pastorie van De Burght. Het is een gemêleerde groep met katholieke, protestantse, joods-christelijke, boeddhistische, soefisme en new age invloeden. Per toerbeurt bereidt iemand de avond voor. Hij/zij ontsteekt kaarsen met een intentie en leidt de stilte van 20 minuten in. Dit kan bijvoorbeeld met een gebed, muziek of een gedicht. Na de stilte praten we nog wat na.

Wij vinden het gemakkelijker om innerlijk stil te zijn in een groep, dan dat we dat alleen doen. In de stilte kan de Eeuwige ons mogelijk makkelijker bereiken, dan in onrust, denken en gepraat. Wij ervaren stilzijn in verbondenheid als heilzaam. Als u het ook een keer wilt ervaren bent u van harte welkom. Aanmelden is niet nodig en u kunt incidenteel of regelmatig meedoen. Als u een keer wilt voorbereiden stellen we dat zeer op prijs, maar het is geen verplichting.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marian Vermaas,

0297-566 345

KAARSEN OP DE TAFEL

KaarsenOp de gemeenteavond van 30 mei is het idee al genoemd en goed bevonden: vanaf Startzondag, 17 september, zullen op de liturgische tafel in De Schutse twee kaarsen branden, zoals dat in veel kerken gebruikelijk is.

Kaarsen zijn een oeroud christelijk symbool, ze verwijzen naar het licht van Godswege, het licht van Christus. Het aansteken ervan aan de Paaskaars, aan het begin van de dienst, maakt zichtbaar dat wij ons licht bij God vandaan hebben en onze kerkdienst wijden aan het samenzijn met de Eeuwige. Dat zal in het begin door de ouderling ook gezegd worden, maar op zeker moment spreekt het gebaar misschien wel vanzelf en hoeft het niet elke week gezegd. Uiteraard blijft daarna het moment van stilte ter voorbereiding. 

Wie zijn wij?

Wij zijn Provider! Ben jij Provider?
Lees Provider najaar 2016 programma als pdf!

Lees verder:Wie zijn wij?

Doe mee!

Actie! Altijd uitdagend!

Lees verder:Doe mee!

12-17 Provider

12-17 Provider

Een keuzecatechese programma waarin elk half jaar een serie items wordt aangeboden waaruit de jongeren mogen kiezen wat hen het meest aanspreekt. We proberen zoveel mogelijk verschillende werkvormen te gebruiken, zodat er voor ieder iets interessants bij zit.
Voorbeelden zijn: film kijken, creatief bezig zijn, in gesprek over het geloof en dingen die je tegenkomt in het leven.


JOPprovider

45

Provider activiteiten

Jeugdkapel,
zo 19 nov om 10:00
Jeugdkapel,
zo 3 dec om 10:00
Jeugdkapel Kerstbrunch,
zo 17 dec om 10:00

CB Login