Kerkdiensten

Zondag 21 januari 2018

10.00 uur gebedsweek eenheid van de kerken
9.30 uur! ds. J. Dubbink en pr. M. Cavagnaro

- Jeugdkapel voor jongeren van het voortgezet onderwijs
- Nevendienst voor kinderen van het basisonderwijs
- Geen oppas

De liturgie van deze viering wordt jaarlijks voorbereid door een oecumenische groep uit een bepaald land. Dit jaar zijn dat de kerken uit het Caraïbisch gebied. Voor hen is armoede en het verleden van verdrukking en slavernij een belangrijk thema, daarom kozen zij uit de Bijbel het lied dat Mozes de Israëlieten liet zingen na de wonderlijke doortocht door de Schelfzee bij de bevrijding uit de slavernij van Egypte (Exodus 15). Het thema luidt: ‘recht door zee’.

Het gemengde koor van de Emmaüsparochie verleent muzikale medewerking. 

Collecte: 1. Raad van Kerken 2. Oecumene
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij thee of koffie
Kerkradio: kanaal 4 of kerkomroep.nl/Uithoorn

Zondag 28 januari 2018

10.00 uur
- ds. ds. F. van Willegen
- Nevendienst voor kinderen van het basisonderwijs
- Oppas voor de allerjongsten
Collecte: 1. Diaconie – Algemeen 2. Catechese en Educatie
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij thee of koffie
Kerkradio: kanaal 4 of kerkomroep.nl/Uithoorn

Subcategorieën

CB Login