Adressen

Kerkradio

Voor wie zelf (tijdelijk) niet in staat is de kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Uithoorn bij te wonen, is er de mogelijkheid ze via de kerkradio te beluisteren. Elke zondag is de kerkdienst uit De Schutse te volgen. Aanvragen voor kerkradio kunnen worden gericht aan de voorzitter van de diaconie. U kunt ook de dienst beluisteren via het internet: kerkomroep.nl/Uithoorn

CB Login