Adressen

Kerkblad 'Op Weg'

Elke drie à vier weken verschijnt Op Weg, CoverOpWeg200509

kerkblad van de Protestantse Gemeente te Uithoorn.
Delen hieruit staan op deze website. Wilt u het hele kerkblad lezen?
Meld u aan voor de e-mails met pdf-bestand >

Redactie kerkblad 'Op Weg'


Inleveren kopij
Kopij dient in de week voor verschijnen op woensdag om 20.00 uur
in bezit te zijn van de redactie.

 

Rooster Op Weg 2017 – 2018

Uitgave Kopij inleveren        Uitgave datum

1.         wo 30 augustus       ma 4 september
2.         wo 20 september     ma 25 september
3.         wo 11 oktober         ma 16 oktober
4.         wo 15 november      ma 20 november
5.         wo 13 december      ma 18 december (kersteditie)
6.         wo 10 januari 2018  ma 15 januari 2018
7.         wo 7 februari           ma 12 februari
8.         wo 14 maart            ma 19 maart (paaseditie)
9.         wo 11 apr                ma 16 april
10.       wo 9 mei                 ma 14 mei
11.       wo 6 juni                 ma 11 juni
12.       wo 11 juli                ma 16 juli


Redactie kerkblad 'Op Weg'

Cees van Duren
Anna Blamanlaan 54
1422 GZ Uithoorn
tel 0297-566953

Henny Groeneweg
Thamerweg 20
1422 XH Uithoorn
tel 0297-870062

Jaco Oosterlee
Geometrielaan 192
1421 LD Uithoorn
tel 0297-566402

Bas Joosse
Puttersbos 173

2134 TG Hoofddorp
tel 06-10146312

Bezorging Op Weg zie kerkelijk bureau

CB Login