Adressen

Diaconie

Voorzitter                       Secretaris                        Penningmeester
Rietje Rustema               Mieneke Schotanus          Martin Joosse
Elbe 37                           Sneeuwgans 1                 Ebro 178
1423 CV Uithoorn           1423RH Uithoorn             1423 AZ Uithoorn
tel 0297-224193               tel 0297-523336              tel 0297-564519

 

 

E-mail voor diaconie voorzitter, secretariaat en penningmeester

 

 

Administrateur
Karin Westra-Lettink
Koolmees 19
1423 NE  Uithoorn
tel 0297-540814

NL26 RABO 0378522590

t.n.v. PGU Diaconie en Zending

 

Bijdragenadministratie Diaconie en Zending
Nel de Hamer
NL85 RABO 0363507868
t.n.v. PGU Diaconie en Zending

 

Kijk ook eens bij Diaconie

 

CB Login