Diaconie

Algemene aanwijzingen

Hier vindt u een aantal instructieteksten en videos om de werking van de PKN-Uithoorn site uit te leggen.

 

Vragen kunt u stellen aan Bas Joosse.

 

Wij beantwoorden uw vragen graag, maar stellen het zeer op prijs als u eerst even in de reeds aanwezige documentatie zoekt of daar al niet een antwoord op uw vraag te vinden is. Antwoorden op nieuwe vragen zullen wij zo snel mogelijk als instructiedocument of video opnemen, zodat u en uw collega's deze in de toekomst kunnen nalezen.

 

Diaconie

Diaconie

Als leden van de Protestantse Gemeente hebben wij allen een diaconale- en zendingstaak.

Het College van Diakenen wil daarin het initiatief nemen en deze taak vormgeven, zowel namens als samen met onze gemeenteleden.

Het werkterrein van het college van Diakenen is breed en is daarom onderverdeeld in een aantal werkvelden.

Via  het drop-down menu onder de oranje knop 'Diaconie' op deze pagina, vindt u zowel de algemene informatie als informatie over de werkvelden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen het College van Diakenen via het emailadres

140

IM-Diaconie

 
Penningmeester diaconie
 
Diaconie
 
Voorzitter diaconie

CB Login