Oecumene

Uit Op Weg 6 januari 2018

Oecumenische viering – 21 januari, 9.30 uur!
Op initiatief van De Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel wordt zondag 21 januari de oecumenische viering gehouden in het kader van de jaarlijkse gebedsweek voor de eenheid, van 21-28 januari 2018. Deze gebedsweek is een internationaal gebeuren dat al meer dan een eeuw bestaat en ontstond uit de wens van christenen om elkaar werkelijk te ontmoeten. Steeds wordt de liturgie voorbereid door een oecumenische groep uit een bepaald land. Dit jaar zijn dat de kerken uit het Caraïbisch gebied. Voor hen is armoede en het verleden van verdrukking en slavernij een belangrijk thema, daarom kozen zij uit de Bijbel het lied dat Mozes de Israëlieten liet zingen na de wonderlijke doortocht door de Schelfzee bij de bevrijding uit de slavernij van Egypte (Exodus 15). Het thema luidt: ‘recht door zee’.
De viering wordt gehouden in De Schutse en begint om 9.30 uur, voorgangers zijn pastoor Marco Cavagnaro en ds. Joep Dubbink. Het gemengde koor van de Emmaüsparochie verleent muzikale medewerking. Ook kinderen zijn van harte welkom: er is kindernevendienst.

oecumene

Oecumene

De PGU werkt in de lokale Raad van Kerken samen met de rooms-katholieke Emmaüsparochie in Uithoorn en de parochie St. Jans Geboorte in De Kwakel. Deze samenwerking  bestaat uit een jaarlijkse oecumenische viering in de Week van Gebed in januari en een oecumenische vredesvesper in september, diverse gezamenlijke activiteiten en een gezamenlijk pastoresconvent.
De Raad van Kerken heeft contact met de Evangelische Christen Gemeenschap in Uithoorn.

De PGU wordt in de Raad van Kerken vertegenwoordigd door een van de predikanten en de voorzitter van de kerkenraad. Meer informatie vindt u op de website van de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel, www.rvkuithoorndekwakel.nl.

CB Login