Pastores

Pastores

De predikant maakt deel uit van de kerkenraad en het moderamen en heeft zitting in de commissie eredienst. De kerkelijk medewerker maakt deel uit van de jeugdraad.
Op plaatselijk vlak is er een samenwerking met de RK-pastores (convent) 

klankbordgroepIn het kader van de pastorale zorg voor predikanten bestaat de mogelijkheid om een ‘klankbordgroep’ te formeren. Het (vertrouwelijk) contact met de leden van deze groep is bedoeld als positiefkritisch meedenken met het werk en het functioneren van de predikant. Daarnaast vindt jaarlijks een functioneringsgesprek plaats.

 

Na het vertrek van ds. Harold Oechies verleent Florisca van Willegen-Kerkvliet tijdelijk bijstand in het pastoraat. Zij heeft de predikantsmaster aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam afgerond. 

Dominee
Uithoorn , 1422DE
0297-268212
 
kerkelijk medewerker
Uithoorn
 
 

CB Login