Opzet

Pastorale zorg in de vacaturetijd

De basis van de pastorale zorg is het aandacht geven aan elkaar van alle gemeenteleden, met of zonder taak of ambt. Dat omzien gebeurt gelukkig op grote schaal, dat is een sterk punt van deze gemeente.  
Daarnaast is er het 'pastorale systeem' met secties, contactpersonen, pastorale medewerkers, ouderlingen en predikanten. Sinds 1 januari van dit jaar één predikant en een kerkelijk werker. In tegenstelling tot een eerder bericht in Op Weg is besloten de sectie-indeling in de vacaturetijd te laten zoals die was. Ds. Joep Dubbink verzorgt de secties 1 (Amstelhoek), 2 (De Kwakel), 3 en 4 (Oude Dorp en Thamerdal) en 11 en 12 (Meerwijk). Onze predikant in opleiding, Florisca van Willegen-Kerkvliet, zal de secties 5 tot en met 10, 13 en 16 verzorgen, dat is het gedeelte ten noorden van de busbaan: de Dichtersbuurt, Legmeer en Legmeer-West, en Zijdelwaard inclusief de gemeenteleden in de Hemen. Uiteraard zijn dit globale aanduidingen, soms loopt de grens ietsje anders. In twijfelgevallen belt u gewoon een van ons beiden.
In totaal is de personele bezetting wel minder dan voorheen en komen bij ds. Joep Dubbink taken terecht die voorheen tussen beide predikanten verdeeld werden. Dat betekent dat er mogelijk wat minder ruimte zal zijn voor 'onderhoudspastoraat', het bezoeken van mensen waar hij gewend was met enige regelmaat te komen zonder directe aanleiding. Maar wees ervan overtuigd dat er bij een vraag naar bezoek altijd ruimte gemaakt wordt door kerkelijk werker en predikant. Hebt u daar behoefte aan, wacht dan niet af maar laat het ons weten. Onze mailadressen en telefoonnummers vindt u op de achterzijde.
Florisca van Willegen, ds. Joep Dubbink

CB Login