test _rvk nieuws

RvK Uithoorn en de Kwakel

 1. Vaste jaarlijkse activiteiten van de Raad

  • Viering van de zondag van de eenheid in januari
  • Gebedsdienst in het kader van Wereldgebedsdag op de 1ste vrijdag in maart
  • Drie sobere maaltijden in de veertigdagentijd
  • Viering aan de vooravond van Pinksteren
  • Wereldmaaltijd en vredesvesper in vredesweek in september
  • Iedere vrijdagavond weeksluiting in verzorgingscentrum Het Hoge Heem
  • Tenminste twee thema-avonden per jaar
  • Zangavond in samenwerking met de Evangelische Christen Gemeenschap en Perkigemeenschap
  • Kerstattenties voor alle bewoners van Het Hoge Heem, Midden-Heem en Lage Heem
  • Gezamenlijke kerstadvertentie in een lokale krant, samen met Evangelische Christen Gemeenschap
  • Overbrengen van Ramadangroet aan bestuur van moskee in Uithoorn
  • Bloemenhulde op 4 mei bij Stiltemonument in Uithoorn

   

  Oecumenische rouwgroep

  Jaarlijks organiseert de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel bijeenkomsten voor mensen die iemand aan de dood verloren hebben. Het kan daarbij gaan om een partner, kind of andere dierbare. Centraal staat het uitwisselen van ervaringen. Deze groep staat open voor iedereen.

  Meer informatie

  Ervaring van deelnemer aan de rouwgroep

   

  Oecumenische reizen 

  Lees hier een kort verslag van de reis naar Andulusië in 2015.

  Lees hier een kort verslag van de reis naar de Baltische Staten in 2014.

  Lees hier een kort verslag van de reis naar Macedonië in 2013.

   

   

   

   

   

 2.  

  Een groep lotgenoten, waarmee je je eigen ervaringen deelt en waarbij je vaak herkenning ziet, kan dan best wat voor je betekenen. Dat is de ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan. Deze groep helpt je niet van je verdriet af, die pretentie kunnen we niet waarmaken maar het helpt wel om verder te komen. Zie het maar als een steuntje in de rug. 

   

  Een ieder, of het nou lang of kort geleden is dat u een geliefde verloor, is van harte welkom. Meer informatie kunt u opvragen bij kerkelijk werker Trudy Joosse, 0297 - 564519 of en catechiste Elly van Rooden, 0252 – 517592 of .

   

  In januari 2017 zal er een nieuwe rouwgroep starten. Op 13 december is er een informatiemiddag over de rouwgroep.

   

   

 3.  

  We wisten ons met elkaar verbonden, in Uithoorn en De Kwakel, maar ook met andere christenen over de hele wereld. We volgden deze zondag de teksten en lezingen samengesteld door christenen in Brazilië. Centraal in de liturgie stond het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 die op het heetst van de dag water ging putten. Jezus vroeg haar om water. En hij spreekt met haar over de behoefte aan levend water. Elk mens heeft behoefte aan water en elk mens dorst naar levend water. Dat hebben we met elkaar gemeen. Samen biddend, zingend en luisterend konden we ervaren dat we allen één zijn in onze afhankelijkheid van de Bron.

   

  Lees hier de overdenking van ds. Joep Dubbink.

   

   

   

PKN nieuws (mod 110)

Nieuws van Protestantse Kerk in Nederland

 • Hoe is het eigenlijk met de stormlied-stickers?
  ‘O eeuwige Vader, sterk in macht’. Er zijn vast velen die dit lied gisteren - tijdens de storm - hebben geneuried of gezongen. Kerkliederen komen vaak onverwacht en onbewust in het hart en hoofd op. De woorden bieden troost of vertrouwen in de desbetreffende situatie.

  Onmisbaar lied

  Er is iets bijzonders met dit lied aan de hand. Weet u het nog? Zo’n drie jaar geleden kopte deze site ‘Stormlied op stickers’. De Zeemanscentrale had stickers gemaakt met de tekst van het lied ‘O eeuwige Vader, sterk in Macht’. Het lied stond namelijk - tot verdriet van velen - niet in het nieuwe Liedboek. De stickers passen precies aan de binnenkant van de kaft van het nieuwe Liedboek.

  Door de grote storm van donderdag 18 januari vroeg de redactie van ProtestantseKerk.nl zich opeens af hoe het sinds dat bericht met de stormlied-stickers is gegaan. We bellen met Wim van Til van de Zeemanscentrale. “In korte tijd werden er 12.500 stickers besteld”, vertelt Wim enthousiast. “En tot op de dag van vandaag druppelen de aanvragen binnen.”

  Roept emoties op

  Wim vertelt over een gepensioneerde lerares van de huishoudschool op Urk waarvan de leerlingen op stormachtige ochtenden vroegen om dit lied als opening van de dag te zingen. “Het waren hun vaders en broers die op zee zijn…”. De voormalige juf kon het lied niet missen in haar liedboek en bestelde de sticker.

  Wim: “Het is een lied dat veel emoties oproept. Mensen vertellen ons dat het gezongen is op de begrafenis van vader of moeder. En ook tijdens kerkdiensten van het koopvaardijpastoraat wordt dit lied nog altijd uit volle borst door de mensen die leven op zee gezongen.”

  De stickers zijn nog steeds beschikbaar bij de Nederlandse Zeemanscentrale. Stuur een mailtje naar  en ontvang de stickers gratis.

 • Kerkbalans voor dummies
  Geloof is gratis, de kerk niet. Het had de slogan van de Actie Kerkbalans kunnen zijn.

  Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. Dat uw geloofsgemeenschap pro deo functioneert. Geloof in God en de behoefte aan geld gaan niet goed samen, lezen we in de Bijbel al.

  Maar de nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. Reken maar uit: salarissen van dominees, onderhoud van het kerkgebouw, gas, water, elektriciteit, koffie, papier, activiteiten van de gemeente en haar omgeving, etcetera etcetera. Om deze kosten te kunnen betalen, bestaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

  Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten op een rij:

  Wat is Actie Kerkbalans?
  Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan leden van de plaatselijke kerk wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

  Hoe werkt de Actie Kerkbalans?
  In januari ontvangt ieder gemeentelid het verzoek een financiële bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeente. Dit kan een eenmalige gift of een maandelijkse gift zijn.

  Waarom wordt het ieder jaar opnieuw gevraagd?
  Als gemeenten in januari van gemeenteleden horen wat zij toezeggen aan financiële bijdrage kan de gemeente daar het beleid op afstemmen.

  Welk bedrag is nodig?
  Dat is per gemeente verschillend, maar voor alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland gaat het om een totaalbedrag van 172 miljoen.

  Waar wordt dit geld aan besteed?
  Ook dit is per gemeente verschillend. Gemiddeld is het meeste geld bestemd voor allerlei belangrijke plaatselijke activiteiten, zoals jeugdactiviteiten, seniorenmiddagen, inspirerende kerkdiensten, pastoraat, themabijeenkomsten, aanwezigheid van de kerk in de buurt, catechese en toerusting. En om dat mogelijk te maken is er geld nodig voor een gebouw en wordt het salaris van de predikant betaald. Hoe dan ook bepaalt de Actie Kerkbalans 80 procent van de inkomsten van een plaatselijke gemeente, en daarmee de mogelijkheden om actief te zijn. Het geld wordt niet gebruikt voor diaconale projecten. Daar zijn andere geldstromen voor, zoals de opbrengst van collecten.

  Er gaat toch ook een deel van het geld naar ‘Utrecht’?
  Iedere gemeente draagt 4,35% van de opbrengsten van de Actie Kerkbalans verplicht af aan de dienstenorganisatie in Utrecht. Die wordt hiermee in staat gesteld om dit geld landelijk in te zetten voor deskundige dienstverlening aan gemeenten.

  Is iedere euro van belang?
  Ja, iedere euro is van belang. Vraag dus echt iedereen om een bijdrage. Hoe groot of klein ook. Het is algemeen bekend dat hoe jonger men is, hoe minder men geeft aan de Actie Kerkbalans. Het is dus goed om jongeren (vanaf een jaar of zestien) al bewust te maken van het feit dat de kerk geld kost. Leer ze dit door ze vanaf een bepaalde leeftijd om een klein bedrag te vragen.
  Ook niet-leden kunt u vragen om mee te betalen aan de Actie Kerkbalans. Positioneer de kerk als concertlocatie of als onmisbaar voor het dorpsgezicht. Het kan verrassende resultaten opleveren. Zoals bijvoorbeeld in Markelo.

  Hoe en wanneer gaat de actie Kerkbalans van start?
  Op 20 januari 2018 begint de actie en gaat deze in vrijwel al onze gemeenten van start. Veel gemeenten luiden de klok of organiseren een andersoortig startmoment.
  Het landelijke startmoment vindt plaats in Baarn. In de live uitzending onder leiding van Leo Fijen wordt contact gelegd met verschillende kerken door heel Nederland om zo alle organiserende en onmisbare vrijwilligers te laten ervaren dat iedereen samen in actie komt voor Kerkbalans.
  Thuis meekijken kan natuurlijk ook, op de eigen computer, tablet of telefoon. De uitzending begint om 12.15 uur en is te zien via:
  Het Facebookaccount van Actie Kerkbalans
  Het YouTubeaccount van Actie Kerkbalans

 • Vijf Marokkaanse vrouwen en een dominee
  Zes Nederlanders. Zes vrouwen. Zes moeders. Vijf moslims en één christen.

  Het moet een bijzonder plaatje zijn geweest daar in de Grote Kerk in ‘s-Hertogenbosch. Zes vrouwen - rond de preekstoel - met elkaar in gesprek over het moederschap en geloof. Een deel van dit gesprek wordt uitgezonden op televisie in het programma 'Groeten uit Holland'.

  In deze serie gaan vijf eerste generatie Marokkaanse vrouwen met elkaar op stap om Nederlanders te ontmoeten en Nederland te ontdekken. Habiba, Farida, Fatima, Halima en Khadija komen tijdens die ontdekkingstocht onder andere ds. Erica Scheenstra van de protestantse gemeente ‘s-Hertogenbosch tegen. Voor de vijf vrouwen was dit volgens ds. Scheenstra een verrassende ontmoeting, want “de moeders dachten dat Nederlanders niet geloven”.

  Ds. Scheenstra: “Ik vond het een mooie ontmoeting, omdat het wederzijds respect voelbaar was. Dat ik in hun ogen 'de baas' van de kerk was, vonden ze vreemd, maar toen we elkaar konden vertellen wat ons ten diepste bezighoudt, vielen de verschillen weg. Ze zagen: zij is ook moeder. Zij leest in een ander boek. Maar als opdracht uit onze heilige boeken zoeken wij allemaal naar een wereld waarin we liefdevol, met eerbied en respect met elkaar omgaan.

  Deze uitzending van 'Groeten uit Holland' is vandaag - woensdag 17 januari om 19.20 uur te zien - op NPO2.

   

test RvK Uithoorn en de Kwakel

RvK Uithoorn en de Kwakel

 • Activiteiten

  Vaste jaarlijkse activiteiten van de Raad

  • Viering van de zondag van de eenheid in januari
  • Gebedsdienst in het kader van Wereldgebedsdag op de 1ste vrijdag in maart
  • Drie sobere maaltijden in de veertigdagentijd
  • Viering aan de vooravond van Pinksteren
  • Wereldmaaltijd en vredesvesper in vredesweek in september
  • Iedere vrijdagavond weeksluiting in verzorgingscentrum Het Hoge Heem
  • Tenminste twee thema-avonden per jaar
  • Zangavond in samenwerking met de Evangelische Christen Gemeenschap en Perkigemeenschap
  • Kerstattenties voor alle bewoners van Het Hoge Heem, Midden-Heem en Lage Heem
  • Gezamenlijke kerstadvertentie in een lokale krant, samen met Evangelische Christen Gemeenschap
  • Overbrengen van Ramadangroet aan bestuur van moskee in Uithoorn
  • Bloemenhulde op 4 mei bij Stiltemonument in Uithoorn

   

  Oecumenische rouwgroep

  Jaarlijks organiseert de Raad van Kerken Uithoorn-De Kwakel bijeenkomsten voor mensen die iemand aan de dood verloren hebben. Het kan daarbij gaan om een partner, kind of andere dierbare. Centraal staat het uitwisselen van ervaringen. Deze groep staat open voor iedereen.

  Meer informatie

  Ervaring van deelnemer aan de rouwgroep

   

  Oecumenische reizen 

  Lees hier een kort verslag van de reis naar Andulusië in 2015.

  Lees hier een kort verslag van de reis naar de Baltische Staten in 2014.

  Lees hier een kort verslag van de reis naar Macedonië in 2013.

   

   

   

   

   

 • Rouwgroep algemeen

   

  Een groep lotgenoten, waarmee je je eigen ervaringen deelt en waarbij je vaak herkenning ziet, kan dan best wat voor je betekenen. Dat is de ervaring die we de afgelopen jaren hebben opgedaan. Deze groep helpt je niet van je verdriet af, die pretentie kunnen we niet waarmaken maar het helpt wel om verder te komen. Zie het maar als een steuntje in de rug. 

   

  Een ieder, of het nou lang of kort geleden is dat u een geliefde verloor, is van harte welkom. Meer informatie kunt u opvragen bij kerkelijk werker Trudy Joosse, 0297 - 564519 of en catechiste Elly van Rooden, 0252 – 517592 of .

   

  In januari 2017 zal er een nieuwe rouwgroep starten. Op 13 december is er een informatiemiddag over de rouwgroep.

   

   

 • Met elkaar naar één kerk

   

  We wisten ons met elkaar verbonden, in Uithoorn en De Kwakel, maar ook met andere christenen over de hele wereld. We volgden deze zondag de teksten en lezingen samengesteld door christenen in Brazilië. Centraal in de liturgie stond het verhaal van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4 die op het heetst van de dag water ging putten. Jezus vroeg haar om water. En hij spreekt met haar over de behoefte aan levend water. Elk mens heeft behoefte aan water en elk mens dorst naar levend water. Dat hebben we met elkaar gemeen. Samen biddend, zingend en luisterend konden we ervaren dat we allen één zijn in onze afhankelijkheid van de Bron.

   

  Lees hier de overdenking van ds. Joep Dubbink.

   

   

   

CB Login